Nieuwsbrief ‘Herfstblad’

De Seniorenraad wil luisteren, overleggen, adviezen en informeren. Dat informeren gaat via onze website, de Seniorenwijzer, informatieve bijeenkomsten en publicaties. Zo vindt u hier beneden publicaties via onze nieuwsbrief ‘Herfstblad’ en artikelen inde gratis maandkrant ‘Thuis in Veldhoven’.

‘Herfstblad’ is de naam van ons nieuwsblad dat als nieuwsbrief wordt verspreid. Het komt 3 of 4x per jaar uit en vertelt over wat we doen en hoe we over bepaalde senioren onderwerpen denken.

Wilt u zich daarop abonneren? Laat dat dan weten aan onze secretaris per e-mail: secretaris@seniorenraadveldhoven.nl


Nieuwsbrieven in 2022:

Herfstblad # 2, met onder andere:
– Woonbeleid voor ouderen :
Hoe denken Rijk, Gemeente en de Seniorenraad hierover
– Terugblik op Seniorenraad activiteiten in 2022
– Enquête uitslag over wat senioren belangrijk vinden
– Wat willen we in 2023
Klik op onderstaande link om het herfstblad in te zien:

Herfstblad # 2 – december 2022

Herfstblad # 1, met onder andere:

  • Introductie Seniorenpanel
  • Gebiedsuitbreiding Djept
  • Seniorenwijzer
  • Motie ‘Zorgen om zorg’
  • Dementtievriendelijk Veldhoven

Klik op onderstaande link om het blad in te zien: Herfstblad # 1