VaT-nieuws

Nieuws voor alle Veldhovenaren

Wat is het VaT

VaT staat voor ‘Veldhoven aan Tafel’ en is een ‘Brede Participatieraad voor het Sociale Domein. Het is zowel een Klankbordgroep als een Adviesraad. Een klankbord van en naar de bevolking en van en naar de gemeente. En een Adviesraad voor gevraagd en ongevraagd advies aan B&W. Het VaT is ingesteld door de gemeente, maar opereert onafhankelijk.

De Seniorenraad Veldhoven neemt deel aan het VaT voor de de BWG-Senioren.

Voor gemeentelijke informatie over het Vat, zie:

https://www.veldhoven.nl/veldhoven-aan-tafel

Veldhoven een minima-vriendelijke gemeente

Het VaT heeft de betrokken wethouders gevraagd om van Veldhoven een minima-vriendelijke gemeente te maken. Zij hebben toegezegd dat als ambitie in hun armoedebeleid mee te nemen. Als ondersteuning daarvan heeft de BWG-Minima een aantal suggesties verzameld in een document, en dat aan de wethouders aangeboden. Het document is openbaar en het VaT hoopt dat velen het zullen lezen en aanvullende suggesties aan de BWG-Minima sturen. Die kun je sturen aan veldhovenaantafel@gmail.com.

Het document is in te zien en te downloaden via de volgende link: