Minima

Op deze pagina staat informatie voor senioren (en anderen) met een “smalle beurs”.


GRIP OP GELD IN TIJDEN VAN CORONA

Voor veel huishoudens heeft de coronacrisis grote financiële gevolgen. Het Nibud helpt u met tips en hulpmiddelen om grip op uw geld te houden, én informatie over hulpregelingen.Voor wie door de coronacrisis plotseling veel minder inkomen heeft, liggen geldproblemen op de loer. Probeer overzicht te houden en tijdig te reageren op de nieuwe situatie. Ons stappenplan geeft handvatten.: https://www.nibud.nl/consumenten/stappenplan-geldzorgen-door-coronacrisis/


SCHULDPREVENTIE & SANERING

Uitkomen met inkomen en het voorkómen van schulden

Gaat uw inkomen omlaag en/of stijgen uw uitgaven, dan liggen schulden op de loer. Hoe voorkomt u schulden?  Wij geven u enkele tips en verwijzen u naar de instantie waar u in Veldhoven terecht kunt, namelijk Veldwijzer:
Klik op: schuldpreventie tips.  GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

gem bel


Minima kunnen ook dit jaar weer kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen krijgen. Klik voor informatie op: KwijtscheldingKORTING LANDELIJKE  BELASTINGEN

Heb je in 2020 recht op AOW? Dan heb je – mits je inkomen niet te hoog is – ook recht op ouderenkorting. Daarnaast kom je misschien ook in aanmerking voor alleenstaandeouderenkorting. Met deze kortingen betaal je minder belasting. En dat is natuurlijk wel zo prettig. 

Alles over deze kortingen vindt u in een artikel van KNAB. Klik hiervoor op: https://bieb.knab.nl/inkomsten-uitgaven/ouderenkorting-en-alleenstaandeouderenkorting-zo-zit-het MEEDOEN VOORZIENING

Wilt u ergens aan deelnemen maar ontbreekt het geld daarvoor?

Kijk dan in de MEEDOEN REGELING van de gemeente. Klik hiervoor op: https://www.veldhoven.nl/meedoen-voorzieningZIEKTEKOSTEN VERZEKERING

De ziektekosten verzekering zorgt voor een behoorlijke hap uit uw beurs. Kijk of de gemeentelijke collectieve verzekering verlichting kan brengen. Klik hiervoor op:

www.gezondverzekerd.nl/mijngemeente/veldhoven


OVERIGE GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN

Veldhovense financiële regelingen vindt u op: https://www.veldhoven.nl/inwoners-en-ondernemers/uitkering-werk-en-bijstand


OVERIGE LANDELIJKE VOORZIENINGEN

Kies op  website http://veldhoven.antwoordopminimavoorzieningen.nl/ een van de volgende onderwerpen, en kijk daarna onder “landelijke regelingen”. (Bij “gemeentelijke regelingen” staat alleen algemene gemeentelijke informatie, maar gegevens over Veldhovense regelingen ontbreken)


 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *