Minima

Op deze pagina staat informatie voor senioren (en anderen) met een “smalle beurs”.

Meer informatie kunt u ook krijgen bij Veldwijzer, telefoon 040 2092044


OVERZICHT en EENVOUDIGE TOEGANG tot informatie over gemeentelijke regelingen van Veldhoven

Weet u niet welke financiële- en hulpregelingen de gemeente u biedt of weet u die niet makkelijk op de gemeentelijke website te vinden, download dan het volgende document. U kunt het document via het scherm gebruiken of na afdrukken via de QR code: (momenteel nog niet vrijgegeven)


EXTRA energietoeslag voor MEER MENSEN

Hebt u al energietoeslag aangevraagd of gekregen, dan krijgt u de extra toeslag van €200 automatisch.

Is uw aanvraag afgewezen (of hebt u het niet aangevraagd) omdat u teveel inkomen hebt, dan hebt u nu misschien wel recht op de toeslag. Uw gezinsinkomen mag dan niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.

Deze 130% grens van het maandinkomen ( zonder vakantietoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag of kindertoeslag) is voor:

  • Alleenstaanden of alleenstaanden met kinderen : € 1360,95
  • Samenwonende volwassenen (al dan niet met kinderen) : € 1943,93
  • Alleenstaande AOW-ers : € 1530,71
  • Samenwonende AOW-ers : € 2050,54

Ligt uw inkomen beneden het voor uw gezin genoemde bedrag en hebt u nog geen toeslag aangevraagd of gekregen, vraag dan alsnog de energietoeslag aan.

Voor meer informatie en een aanvraagformulier, ga naar https://www.veldhoven.nl/energietoeslag

OVERZICHT FINANCIËLE REGELINGEN VOOR SENIOREN

Onder de volgende link vindt u een overzicht van financiële regelingen voor senioren (Bron KNAB):

https://bieb.knab.nl/pensioen/financi%C3%ABle-regelingen-en-kortingen-voor-ouderen

Zie ook de volgende link speciaal over ouderenkorting en alleenstaande korting (Bron KNAB):

https://bieb.knab.nl/inkomsten-uitgaven/ouderenkorting-en-alleenstaandeouderenkorting-zo-zit-het


GRIP OP GELD IN TIJDEN VAN CORONA EN INFLATIE

Voor veel huishoudens heeft de coronacrisis, de inflatie en de stijgende energieprijzen grote financiële gevolgen. Het Nibud helpt u met tips en hulpmiddelen om grip op uw geld te houden, en geeft informatie over hulpregelingen. Voor wie plotseling veel minder inkomen heeft, liggen geldproblemen op de loer. Probeer overzicht te houden en tijdig te reageren op de nieuwe situatie. Het NIBUD geeft handvatten: https://www.nibud.nl/onderwerpen/geldproblemen/


SCHULDPREVENTIE & SANERING

Uitkomen met inkomen en het voorkómen van schulden

Gaat uw inkomen omlaag en/of stijgen uw uitgaven, dan liggen schulden op de loer. Hoe voorkomt u schulden?  Wij geven u enkele tips en verwijzen u naar de instantie waar u in Veldhoven terecht kunt, namelijk Veldwijzer:
Klik op: schuldpreventie tips.  


GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

gem bel


Minima kunnen ook dit jaar weer kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen krijgen. Klik voor informatie op: Kwijtschelding


MEEDOEN VOORZIENING

Wilt u ergens aan deelnemen maar ontbreekt het geld daarvoor?

Kijk dan in de MEEDOEN REGELING van de gemeente. Klik hiervoor op: https://www.veldhoven.nl/meedoen-voorziening


ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING

De ziektekosten verzekering zorgt voor een behoorlijke hap uit uw beurs. Kijk of de gemeentelijke collectieve verzekering verlichting kan brengen. Klik hiervoor op:

www.gezondverzekerd.nl/mijngemeente/veldhoven


OVERIGE GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN

Veldhovense financiële regelingen vindt u op: https://www.veldhoven.nl/inwoners-en-ondernemers/uitkering-werk-en-bijstand


OVERIGE LANDELIJKE VOORZIENINGEN

Kies op  website http://veldhoven.antwoordopminimavoorzieningen.nl/ een van de volgende onderwerpen, en kijk daarna onder “landelijke regelingen”. (Bij “gemeentelijke regelingen” staat alleen algemene gemeentelijke informatie, maar gegevens over Veldhovense regelingen ontbreken)


INFORMATIE VOOR HULPVERLENERS

Bent u schuldhulpverlener, dan vindt u nuttige informatie op de website: https://schuldinfo.nl