Seniorenraad activiteiten

Op deze website pagina vindt u aankondigingen en verslagen van speciale activiteiten, georganiseerd door de Seniorenraad.

W O N E N

De kijk van de Seniorenraad op het woonbeleid van de gemeente Veldhoven

De gemeente heeft haar beleid voor de komende jaren vastgelegd in een (concept)Woonvisie document:

Op dat document konden inwoners en inwoner organisaties reageren in een Zienswijze document. De Seniorenraad Veldhoven heeft dat ook gedaan. In ons voorwoord staat:

Welke dat zijn leest u in de onderstaande documenten: