Seniorenraad activiteiten

Op deze website pagina vindt u aankondigingen en verslagen van speciale activiteiten, georganiseerd door de Seniorenraad.

OVERLEG MET GEMEENTERAADSLEDEN

Niets doen (voor senioren) is geen optie !
Suggesties voor actie.

Er kan nog veel gedaan worden om het leven van senioren in Veldhoven te verbeteren en problemen op te lossen. Daarin kan de Gemeente een belangrijke rol spelen. Daarom heeft de Seniorenraad Veldhoven de gemeenteraadsleden uitgenodigd om haar visie hierop te delen en oplossingsrichtingen aan te geven. De volgende thema’s kwamen aan bod:

De volgende thema’s kwamen aan bod:

– Ontmoeting tussen ouderen als basis

– Bewustwording bij ouderen over hun toekomst

– Mantelzorgers en de ondersteuning, die ze nodig hebben

– Aandacht geven aan gezond en veilig oud worden

– Samenspraak van gemeente met belangen organisaties voor senioren

Het verslag hiervan kunt u inzien of downloaden via onderstaande link: