Overzicht zorg en ondersteuning

VELDHOVENSE SENIORENWIJZER

Deze wegwijzer naar sociale, medische en financiële diensten en instellingen is door de Seniorenraad Veldhoven gemaakt en vindt u op deze website. Omdat daarin wordt gelinkt naar de website van de instelling is de zo verkregen informatie betrouwbaar en up-to-date: https://www.seniorenraadveldhoven.nl/seniorenwijzer/

GEMEENTELIJKE STEUNWIJZER

De gemeente Veldhoven heeft in mei 2019 de Steunwijzer gelanceerd. Dit is  een wegwijzer naar zorg & welzijn. Deze kan geraadpleegd worden op website https://bovkempen.steunwijzer.nl/

Verschillen tussen de Seniorenwijzer en de Steunwijzer

Alhoewel er ontegenzeggelijk een overlap is tussen de informatie van de Seniorenwijzer en de Steunwijzer, zijn er verschillen. De belangrijkste verschillen zijn:

  • De Seniorenwijzer is specifiek voor senioren, de Steunwijzer voor iedereen.
  • De Seniorenwijzer is gefocusseerd op diensten waarvoor men niet geïndiceerd hoeft te worden. Voor het merendeel van de diensten van de Steunwijzer moet men geïndiceerd zijn.
  • De Seniorenwijzer ambieert een wegwijzer voor het totale welbevinden te zijn. De Steunwijzer beperkt zich tot diensten voortvloeiend uit Wmo en Jeugdwet

ENKELE VELDHOVESE HULPORGANISATIES:  

 In voorbereiding

OVERZICHT van SOORTEN HULP

Klik op onderstaande afbeelding om een algemeen overzicht te krijgen van de soorten hulp die u kunt krijgen vanwege chronische ziekte, lichamelijke beperking.

Overzicht zorg

VERANDERINGEN IN DE ZORG

Een website die ook brede informatie geeft over zorg is:

www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

HULP of ZORG INKOPEN

Hebt u medische hulp of zorg nodig en kunt en wilt u dat zelf regelen en betalen dan kunt u o.a. terecht bij:

Voor veel vormen van medische hulp of zorg kunt u ook gebruik maken van regelingen zoals de Wmo. U betaalt dan meestal slechts een deel van de kosten.

 

Terug naar ZORG pagina