Doel van de Seniorenraad

De Seniorenraad Veldhoven is opgericht om de belangen van de Veldhovense senioren te behartigen. Ze is er voor alle 55+. Onder belangen wordt alles verstaan wat met welzijn en welbevinden te maken heeft: Wonen & Veiligheid, Zorg & Verpleging, Ontspannen & Bewegen, Eenzaamheid & Ontmoeting

Ook geven we informatie voor senioren met een smalle beurs of hen die weinig digitaal vaardig zijn.

Aanleiding, destijds, voor de oprichting was het volgende rapport:

GEZIEN en GEWAARDEERD heet het rapport dat in 2012 verscheen en dat de maatschappelijke waarde van de PVGE en de KBO afdelingen in Veldhoven beschrijft.
Nu, in 2023, is het rapport nog actueler. De landelijke en plaatselijke overheden laten steeds meer zorgtaken vallen en verwachten dat vrijwilligers en mantelzorgers die oppakken.
Gelukkig hebben we in Veldhoven veel mantelzorgers en vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Het rapport laat dat zien.

 Gezien en Gewaardeerd en de WMO-factor, rapport OIKOS

Meer informatie over de Seniorenraad vindt u in de volgende flyer:

Flyer Seniorenraad