Zorg & Verpleging

 OVERZICHT VAN  ZORGVERLENERS

verpleegzorg

(foto: Inboundmedia)

De bezuinigingen in de zorg zullen u niet ontgaan zijn. Verzorgingshuizen sluiten en voor opname in een verpleeghuis moet je wel erg veel verpleeghulp nodig hebben. Langer thuis blijven wonen is het gevolg. En dat is niet onplezierig als er dan ook maar zorg en verpleeghulp genoeg is. De Seniorenraad wil u via deze website wijzen op de hulp die geboden kan worden en waar u daarvoor moet zijn.

Informatie over zorg en verpleging thuis vindt u gedetailleerd via onderstaande links:

Voor een overzicht van zorg of verpleeghulp thuis zie (klik op): overzicht-hulp

Voor informatie over wijkverpleegkundigen zie (klik op): domotica

Voor informatie over wijkverpleegkundigen zie (klik op): wijkverpleegkundigen

Voor informatie over cliëntondersteuners zie (klik op): cliëntondersteuners

Voor informatie over zorgtrajectbegeleiders zie (klik op): zorgtrajectbegeleiders

Voor informatie over lotgenoten contact zie (klik op): lotgenoten contact

Voor informatie over de  Wmo  (Wet maatschappelijke ondersteuning) zie (klik op): Wmo

Voor informatie over hulp aan dementerenden en hun mantelzorgers zie (klik op): Dementie

Bij een vermoeden van huiselijk geweld zie (klik op): Huiselijk geweld