Werkwijze raad

We overleggen met senioren en instanties en adviseren in het belang van de senioren.

De activiteiten van de SENIORENRAAD omvatten onder meer:

 • Afstemmen van beleid van de de deelnemende ouderen organisaties en het bepalen van het beleid ten opzichte van gemeente, professionele organisaties en vrijwilligers , die de belangen van ouderen dienen.
 • Positief kritisch volgen van het gemeentelijke beleid en het beleid van deze organisaties
 • Adviseren van de gemeentelijke overheid
 • Overleg voeren met de gemeentelijke overheid en de genoemde organisaties  met het doel gezamenlijk de ouderenbelangen te behartigen
 • Coördineren van acties en projecten
 • Senioren betrekken bij activiteiten
 • Informeren van senioren via website, seniorenwijzer en krantenartikeltjes
 • Doorverwijzen naar hulpverlenende instanties
 • Via Seniorenpanel enquêtes senioren laten meedenken en ‘meepraten’

De Seniorenraad vergadert maandelijks.

Binnen de Seniorenraad zijn de volgende kennisteams/werkteams actief :

 • Kennisteam Samenspraak
 • Kennisteam Zorg & Welzijn
 • Kennisteam Wonen