Respijtzorg

Respijtzorg en logeerzorg

Mantelzorgers hebben vaak een zware taak. Niet zelden hebben ze jarenlang de zorg voor een naaste, vaak ook nog eens vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. ‘Respijtzorg’ is de verzamelnaam voor de mogelijkheden, die er voor de mantelzorger zijn, om af en toe afstand te nemen en bij te laden.

Wie kan de taak van de mantelzorger overnemen als die bijvoorbeeld ziek is, een dag of weekend weg wil of op vakantie, terwijl er niemand beschikbaar is in de eigen omgeving?

Respijtzorg kent vele vormen zoals :

  • Opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Als de zorgvrager graag in zijn eigen vertrouwde omgeving blijft, kan er iemand in huis komen. 
  • Respijtzorg kan worden verleend door een beroepskracht of vrijwilliger.
  • De vervanging kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
  • Ook kan worden gedacht aan een gezamenlijke vakantie van mantelzorger en zorgvrager, waarbij gedurende die periode de zorg wordt overgenomen door een professional.

De financiering geschiedt, zij het meestal gedeeltelijk, door de Zorgverzekeraar of de AWBZ, WMO, PGb. Vaak wordt er dus ook een eigen bijdrage gevraagd.
De vervangende zorg wordt op maat geleverd en kan worden afgestemd op specifieke beperkingen.

Logeerzorg

Logeerzorg is niet incidenteel, maar betreft structureel een opname van meer dan een dag. Ook hierbij is het de bedoeling de taak van de mantelzorger te verlichten. Gedurende een deel van de week – maximaal drie dagen- wordt degene voor wie u zorgt opgenomen. Dit kan een goede oplossing  zijn voor wie nog zo lang mogelijk thuis wil wonen. Bovendien is deze oplossing goedkoper dan een volledige opname in het verpleeghuis”

Informeer eens in uw gemeente wat de mogelijkheden zijn voor respijtzorg of logeerzorg en wat de financiële consequenties zijn. 
Een afspraak maken bij het WMO loket is vaak heel informatief.


BRON: Dit artikel is met toestemming overgenomen van een nieuwsbrief van de Senioren Society (www.seniorensociety.nl)