Meerjarenplannen en jaarverslagen

JAARVERSLAG 2023 SENIORENRAAD VELDHOVEN

JAARVERSLAG 2022 SENIORENRAAD VELDHOVEN

JAARVERSLAG 2021 SENIORENRAAD VELDHOVEN

MEERJARENPLAN SENIORENRAAD VELDHOVEN

De Seniorenraad Veldhoven heeft een meerjarenplan opgesteld voor de jaren 2025-2027. Een integraal seniorenbeleid is het doel.

Daarvoor geeft de Seniorenraad gevraagd en ongevraagd advies over het ouderenbeleid in de gemeente en de wijken. De raad richt haar adviezen op het gemeentebestuur, organisaties met beroepskrachten en vrijwilligersorganisaties. Om kwalitatief goede adviezen te geven gaat de raad in gesprek met politici, ambtelijke adviseurs en maatschappelijke- en kennis/beleidsorganisaties en raadpleegt ze de Veldhovense senioren.

Details hierover kunt u lezen in het Meerjarenplan: