Meerjarenplannen en jaarverslagen

JAARVERSLAG 2022 SENIORENRAAD VELDHOVEN

JAARVERSLAG 2021 SENIORENRAAD VELDHOVEN

MEERJARENPLAN SENIORENRAAD VELDHOVEN

De Seniorenraad Veldhoven heeft een meerjarenplan opgesteld voor de jaren 2022-2024. In dit plan staat hoe de raad de belangen van de Veldhovense senioren in de komende jaren wil  behartigen. De twee pijlers zijn de informatievoorziening aan de senioren en de beleidsadvisering van gemeente en andere instanties. Om dat te bereiken wil de raad nog nadrukkelijker dan in het verleden de senioren bij haar werk betrekken. Door interactief met de senioren te communiceren, kan de raad voor hen een spreekbuis zijn. En kan mede namens hen geadviseerd worden. Details hierover, de taken en de activiteiten kunt u lezen in het Meerjarenplan: