Bibliotheek-nieuws


Wilt u hulp bij u digitale problemen en/of wilt u digitaal vaardiger worden, lees dan verder.

Digitale hulp

Het DigiTaalhuis is een ontmoetingsplek in de Bibliotheek Veldhoven, waar je hulp krijgt als je digitale problemen hebt . Je kunt er vragen stellen en krijgt er gratis advies. De spreekuren zijn op:

Elke dinsdag van 14.00 – 16.00 uur en elke vrijdag van 10.30-12.30 uur

Digitaal vaardiger worden

De wereld digitaliseert. Die ontwikkeling biedt kansen en maakt veel dingen makkelijk(er), maar gaat voor veel mensen erg snel. Het DigiTaalhuis biedt hulp. Je leert er handig om te gaan met je computer, tablet of smartphone en veilig gebruik te maken van het internet.

Voor meer informatie : zie Op de volgende bladzijden  zie je welke trainingen en workshops je kunt volgen. Ook vind je uitleg over computerhulp aan huis van Cordaad Welzijn en het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek.

Het DigiTaalhuis is een initiatief van de Bibliotheek Veldhoven, Cordaad Welzijn, Taalkracht, Seniorweb Veldhoven, stichting EVA uit Veldhoven, de landelijke stichting Lezen en Schrijven en de Gemeente Veldhoven.


Informatieavond over Parkinson

Het aantal mensen met de ziekte van Parkinson stijgt alarmerend. Vergeleken met 10 jaar geleden is het aantal patiënten in Nederland met 30% toegenomen. Het gaat niet alleen om ouderen, ook jonge mensen krijgen steeds vaker Parkinson.

Spreker van deze avond is Kim Rijkelijkhuizen, Parkinsonverpleegkundige van het Máxima MC in Veldhoven.

  • Maandag 20 november, 19.00-20.30 uur
  • Entree gratis na aanmelding

Meer informatie en aanmelden


Informatiepunt Digitale Overheid

Bent u of kent u iemand die moeite heeft met het regelen van overheidszaken via internet? Zoals belastingen, toeslagen, AOW, uitkering, inburgering, rijbewijs, zorg, studiefinanciering of verkeersboetes?
U kunt in de Bibliotheek Veldhoven terecht met vragen over de digitale overheid bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Deze service is gratis. Meer daarover kunt u lezen op:
Bibliotheek Veldhoven helpt met digitale overheid