Gemeente-nieuws

WOONVISIE (inclusief Woon-Zorgvisie)

De gemeente heeft een Woonvisie in concept opgesteld. Inwoners en inwoner organisaties konden daar op een Zienswijze indienen, waarin ze hun mening konden geven over de inhoud en correcties of aanvullingen konden noemen. De Seniorenraad heeft zo’n Zienswijze ingediend.

Zie hiervoor: Seniorenraads activiteiten.