Samenstelling raad

Wij zijn een onafhankelijke raad van vrijwilligers met veel ervaring in het maatschappelijke veld. Op het gebied van wonen, zorg en welzijn laten we ons bijstaan door externe deskundigen. Leden van ouderenverenigingen PVGE, KBO en het Seniorenpanel behoren tot onze achterban. Samen maken we ons sterk voor de belangen van alle senioren in Veldhoven.

Een overzicht van de leden kunt u zien door de volgende link aan te klikken:

We zijn een stichting met de volgend statuten:

CONTACT 

Hebt u vragen over de SENIORENRAAD of suggesties op het werkgebied van de raad of wilt u meedenken en meewerken in een (tijdelijke) projectgroep, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris:
e-mail:secretaris@seniorenraadveldhoven.nl. of telefoon: 06-29702055.