Waar vindt u wat :

SENIORENRAAD
    Taak van de Seniorenraad
- AGENDA
    Overzicht van bijeenkomsten en evenementen
- NIEUWS > NIEUWS van de SENIORENRAAD
    Informatie bijeenkomsten van de Seniorenraad
- NIEUWS > NIEUWS van KBO, PVGE, SWOVE
    Evenementen van KBO, PVGE en SWOVE (ook voor niet-leden)

- SENIORENWIJZER
    Wegwijzer naar sociale, medische en finaciële diensten
- ZORG
    Informatie over zorg en verpleging
- WOON & LEEF
    Informatie over wonen en leven
- DIGITALISATIE
    Lesinformatie op digitaal gebied
- MINIMA
    Informatie bedoeld voor mensen met een smalle beurs
- CONTACT
    Uitnodiging voor vragen en opmerkingen
I

Gezien en gewaardeerd

Status

Gezien en gewaardeerd

Zo heet het rapport dat in 2012 verscheen en dat de maatschappelijke waarde
van de PVGE en de KBO afdelingen in Veldhoven beschrijft.
Nu, in 2015, is het rapport nog actueler. De landelijke en plaatselijke
overheden laten steeds meer zorgtaken vallen en verwachten dat vrijwilligers
en mantelzorgers die oppakken.
Gelukkig hebben we in Veldhoven veel mantelzorgers en vrijwilligers die zich
daarvoor inzetten. Het rapport laat dat zien. De taak van de Veldhovense
overheid is om dat te waarderen.
Meer weten? Download en lees de rapporten: Gezien en Gewaardeerd en de WMO-factor, rapport OIKOS

 

Wilt u meer weten over de genoemde ouderenorganisaties: