VELDHOVENSE SENIORENDAG

Op 6 oktober 2017 had de Seniorenraad in samenwerking met SWOVE een dag georganiseerd voor Veldhovenaren van 50 jaar en ouder.

In totaal kwamen er 660 deelnemers naar de diverse activiteiten in de categorieën:

  • Muziek
  • Bewegen
  • Cultuur
  • Internet
  • Ontmoeten

De dag startte op het Meiveld met een demonstratie Line-Dance. Daarna werd de dag officieel geopend door Mariënne van Dongen (wethouder). De daarop volgende activiteiten vonden plaats door geheel Veldhoven heen. Er was koffie en cake voor alle deelnemers op diverse locaties. Deelnemers kregen bij deelname aan een activiteit een spaarzegel per categorie. Bij inlevering van een spaarkaart met tenminste 3 verschillende zegels kon een prijs gewonnen worden. Zo konden 5 deelnemers met partner naar een voorstelling in De Schalm met een etentje vooraf. De dag werd afgesloten op het Meiveld met een demonstratie Zumba.

De dag werd door bezoekers en organisatie als gezellig ervaren. Helaas werkte het weer niet mee, waardoor er minder bezoekers kwamen dan verwacht mocht worden. Maar diegenen die wel kwamen waren over het algemeen zeer enthousiast.

Er werd door ca. 20 organisaties meegedaan, waaronder PVGE, KBO, SeniorWeb, Muziekschool, Bibliotheek, Heemkunde kringen en sportscholen. Nagenoeg alle benaderde organisaties gingen in op onze uitnodiging om mee te doen. Er werd door de vele vrijwilligers veel werk verzet.

Er was een flyer opgesteld met het gehele programma. Deze flyer was tevoren beschikbaar bij deelnemende organisaties en de flyer was ook neergeled op openbare plaatsen als bibliotheek, gezondheidscentra, winkels en ontmoetingscentra. Ook was bij alle deelnemende organisaties een strandvlag geplaatst om de aandacht te vestigen op de Veldhovense Seniorendag.

De gemeente Veldhoven heeft een experimentele subsidie verstrekt voor de activiteiten. Wij konden ook gebruik maken van een gemeentelijke bijdrage voor vrijwilligers.

Wij danken de gemeente en alle mensen die zich voor de Seniorendag ingezet hebben bijzonder hartelijk!

.