Seniorenpanel enquête resultaten

Uitslag enquête 2022-1 Over wonen en zorg.

Met deze enquête wilde de Seniorenraad te weten komen, hoe het Seniorenpanel  denkt over aspecten van wonen en zorg. De resultaten van de enquête zijn in een aantal grafieken weergegeven. De uitkomsten zijn mede interessant, omdat ze aangeven waaraan gewerkt moet worden. Naast de grafieken, geven de antwoorden op de vragen 8, 18 en 20 daar ook inzicht in. Wij nodigen u uit van deze enquête resultaten kennis te nemen, door de volgende link aan te klikken