Seniorenpanel enquête resultaten

Uitslag enquête 2032-1 over Ontmoeten en Contact

Resultaten Enquête Seniorenpanel
Dit voorjaar hield de Seniorenraad Veldhoven voor de tweede keer een
enquête onder haar Seniorenpanel. Doel van deze enquêtes is om een beter
beeld te verkrijgen van de mening van senioren over diverse onderwerpen.
Ditmaal was Ontmoeten en Contact het thema. Deze enquêtegroep is nog wel
vitaal en actief en redelijk digitaal vaardig zo bleek uit de antwoorden. Klik de onderstaande link voor meer informatie.


Uitslag enquête 2022-1 over Wonen en Zorg.

Met deze enquête wilde de Seniorenraad te weten komen, hoe het Seniorenpanel  denkt over aspecten van wonen en zorg. De resultaten van de enquête zijn in een aantal grafieken weergegeven. De uitkomsten zijn mede interessant, omdat ze aangeven waaraan gewerkt moet worden. Naast de grafieken, geven de antwoorden op de vragen 8, 18 en 20 daar ook inzicht in. Wij nodigen u uit van deze enquête resultaten kennis te nemen, door de volgende link aan te klikken