WMO

Fragment_15 (2)

 

Wmo zorg op maat

‘Zorg op maat’ is het doel van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en ‘zorg op maat’ is wat de gemeente Veldhoven wil bieden. Via een financiële tegemoetkoming bij de aanschaf van scootmobiel, traplift of andere aanpassing. Of via huishoudelijke zorg of begeleidingszorg. In een ‘keukentafelgesprek’ wordt onderzocht welke ondersteuning nodig is en op wijze die hulp gegeven kan worden. Zijn familieleden of vrijwilligers in staat een deel van die zorg te geven, dan wordt op hen eerst een beroep gedaan. Is die hulp niet toereikend dan wordt een zorginstelling om hulp gevraagd. Zorg op maat, passend in uw situatie: niet teveel maar ook niet te weinig.

Neem contact op met een van de Wmo cliëntondersteuners voor meer informatie. Zie hiervoor : De Wmo cliëntondersteuner


TERUG NAAR ZORG PAGINA