Seniorenraad

Wie we zijn

De SENIORENRAAD bestaat uit vertegenwoordigers van de KBO Kring Veldhoven, de PVGE (afdeling Veldhoven) en een aantal niet aan een organisatie gebonden senioren.

Wat wij doen

De belangen van de gehele Veldhovense seniorengemeenschap behartigen bij de gemeente en andere instellingen waar senioren mee te maken hebben.

Verder is het onze taak u te informeren over onderwerpen die belangrijk zijn voor senioren.

Wij doen dat via:

  • Deze website, waarop u informatie vindt die nuttig is voor senioren en waarop te lezen is welke evenementen/ informatieve bijeenkomsten  van de Seniorenraad, SWOVE, KBO en PVGE u kunt bezoeken.
  • Informatieve bijeenkomsten over voor senioren interessante onderwerpen
  • Het uitgeven van de Seniorenwijzer (op papier en digitaal), een sociale, financiële en medische wegwijzer voor Veldhoven

      Seniorenraad schema met rand

Hoe we werken

We overleggen met deze instanties en adviseren in het belang van de senioren.

De activiteiten van de SENIORENRAAD omvatten onder meer:

  • Afstemmen van beleid van de de deelnemende ouderen organisaties en het bepalen van het beleid ten opzichte van gemeente, professionele organisaties en vrijwilligers , die de belangen van ouderen dienen.
  • Positief kritisch volgen van het gemeentelijke beleid en het beleid van deze organisaties
  • Adviseren van de gemeentelijke overheid
  • Overleg voeren met de gemeentelijke overheid en de genoemde organisaties  met het doel gezamenlijk de ouderenbelangen te behartigen
  • Coördineren van acties en projecten
  • Senioren betrekken bij activiteiten
  • Doorverwijzen van senioren naar hulpverlenende instanties

ONZE STATUTEN

P1020523

Statuten van Seniorenraad Veldhoven kunt u inzien door Statuten Seniorenraad Veldhoven aan te klikken.

FUNCTIE OUDERENORGANISATIES

Motivatie voor oprichting Seniorenraad

  Gezien en gewaardeerd

 GEZIEN en GEWAARDEERD heet het rapport dat in 2012 verscheen en dat de maatschappelijke waarde van de PVGE en de KBO afdelingen in Veldhoven beschrijft.
Nu, in 2015, is het rapport nog actueler. De landelijke en plaatselijke
overheden laten steeds meer zorgtaken vallen en verwachten dat vrijwilligers en mantelzorgers die oppakken.
Gelukkig hebben we in Veldhoven veel mantelzorgers en vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Het rapport laat dat zien. De taak van de Veldhovense overheid is om dat te waarderen.
Meer weten? Download en lees de rapporten: Gezien en Gewaardeerd en de WMO-factor, rapport OIKOS

Wilt u meer weten over de genoemde ouderenorganisaties:

CONTACT 

Hebt u vragen over de SENIORENRAAD of suggesties op het werkgebied van de raad of wilt u meedenken en meewerken in een (tijdelijke) projectgroep, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris:
e-mail:secretaris@seniorenraadveldhoven.nl. of telefoon: 06-29702055.