OVERIG NIEUWS

Enquête: “Prettig en goed ouder worden”

Granny, Grandpa, Grandparents, Seniors

De ouderenorganisaties AMBO, KBO-PCOB en koepel gepensioneerden hebben een korte enquête opgesteld waarin ze senioren vragen hoe ze prettig en goed ouder willen worden en wat daarvoor nodig is. De uitslag van de enquête zal worden gebruikt om het nieuwe kabinet en politiek  Den Haag duidelijk te maken wat er in de komende jaren moet gebeuren.

De bonden doen een beroep op alle senioren om hun mening te geven. Klik hiervoor op de volgende link en vul de enquête in, waarvoor dank!:

https://surveys.enalyzer.com?pid=bduf4t4n


Bent u of kent u iemand die moeite heeft met het regelen van overheidszaken via internet? Zoals belastingen, toeslagen, AOW, uitkering, inburgering, rijbewijs, zorg, studiefinanciering of verkeersboetes?
Vanaf 1 juli kunt u in de Bibliotheek Veldhoven terecht met vragen over de digitale overheid bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Deze service is gratis. Meer daarover kunt u lezen op:
Bibliotheek Veldhoven helpt met digitale overheidWees goed voorbereid op noodsituaties

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom leert het Rode Kruis mensen hoe zij zichzelf en anderen kunnen helpen. Met verschillende activiteiten zorgen we ervoor dat mensen weten welke risico’s er zijn, hoe zij problemen voorkomen en wat zij moeten doen als het mis gaat. Zo zorgen we met en voor elkaar voor ieders veiligheid. Meer weten? Klik op:


Deze kaart helpt kwetsbare ouderen, mantelzorgers en professionals om snel inzicht te krijgen in de de zorg en ondersteuning van ouderen. Dit betreft de vele vrij toegankelijke mogelijkheden, die in Veldhoven beschikbaar zijn op álle levensgebieden, die bijdragen aan het persoonlijke welbevinden.

Klil voor informatie het volgende  gemeentelijke persbericht op:

Klik om te zien hoe de kaart er uitziet op: