NIEUWS van de SENIORENRAAD

VOORUITBLIK

Momenteel nog geen evenementen data vastgesteld

TERUGBLIK

Terugblik op bijeenkomst over veilig wonen

Op 13 juni 2019 organiseerde de Seniorenraad een bijeenkomst over Veilig Wonen. Onderwerpen als Brand-, diefstal-, en valpreventie werden uitgebreid behandeld.

Meer details:


Eerdere terugblikken:


BELANGENBEHARTIGING

Belangenbehartiging van senioren is de kerntaak van de Seniorenraad Veldhoven. Naast regelmatig overleg met de gemeente en andere organisaties, waarmee senioren te maken hebben, verstrekken wij op verschillende wijzen informatie  aan senioren. Deze website speelt daarbij een belangrijke rol. Maar omdat niet alle senioren over het internet beschikken, geven we ook informatie in Veldhovense bladen en blaadjes van de KBO en PVGE.

De door ons uitgebrachte Seniorenwijzer (op papier en op deze website) is een wegwijzer naar diensten en dienstverleners op medisch, financieel en sociaal gebied. Zie daarvoor: Seniorenwijzer 

Daarnaast organiseren wij informatieve bijeenkomsten. In de VOORUITBLIK hieronder staat daar informatie over. In de TERUGBLIK kijken we daarop terug.


VOORUITBLIK


Komt er een klein seniorenwooncomplex in ’t Look?

Het flatgebouw aan de Ambachtslaan tegenover Albert Heijn, zal worden afgebroken. Het wijkplatform ’t Look en de Seniorenraad zijn voorstander voor de bouw van een seniorenwooncomplex op die plaats. Deze plek is namelijk ideaal voor dat doel, omdat veel voorzieningen voor senioren op loopafstand aanwezig zijn.


Het wijkplatform ’t Look en de Seniorenraad hebben dat laten weten aan de eigenaar van het perceel, zijnde de woningcorporatie ‘thuis en de gemeente. Beide hebben aangegeven  dat serieus te onderzoeken.


TERUGBLIK

(berichten blijven een half jaar staan)

Terugblik op bijeenkomst  WONEN

Op 22 november 2018 organiseerde de Seniorenraad Veldhoven een zeer goed bezochte en gewaardeerde informatieve bijeenkomst over dit onderwerp. 

 • De wethouder van Wonen gaf antwoorden over woonbeleidsvragen
 • Ambtenaren van de gemeente informeerden ons over woonvormen voor senioren en de rol van de gemeente ten aanzien van woonplannen. Voor info zie:  Gemeentelijke Presentatie Wonen
 • Een vertegenwoordiger van bureau Kilimanjaro uit Eindhoven vertelde over alternatieve vormen van wonen. Voor info zie: http://www.kilimanjarowonen.nl/
 • Een vertegenwoordiger van de wooncorporatie Woonincplusvitalis gaf aan,  wat mensen zelf kunnen doen om zich voor te bereiden op andere woon/zorg situaties en over de bij hen beschikbare woonvormen. Voor info zie: Presentatie WoonincPlus Vitalis. 

Om de woonwensen van de bezoekers in kaart te brengen werd een enquête gehouden waar 55 mensen aan deelnamen. De belangrijkste conclusies waren:

 • 90 % van de mensen zijn nog dik tevreden met de huisdige woonsituatie. Toch heeft 27% al een (vergeefse) poging gedaan om een seniorvriendelijke woning te bemachtigen. En36% geeft aan binnen nu en 5 jaar te willen verhuizen.
 • Redenen van het niet vinden van zo’n woning: Geeen of te weing aanbod, te weinig of te laat beschikbare  informatie, reeds verkocht of te duur
 • Wensen: Eenlaags woning, liefst met klein tuintje of balkon, supermarkt en openbaar vervoer op loopafstand. “Betaalbare” huur- en koopwoningen en een groter aanbod.

Om  meer details te zien of te downloaden klik op:

Woonenquete 2018 Seniorenraad

Ook is een enquête gehouden over de bijeenkomst zelf. Klik hiervoor op:

Enquête over de bijeenkomst wonen voor senioren 

 


Terugblik op bijeenkomst  over  Wmo                           (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Op 29 oktober organiseerde de Seniorenraad samen met de Gemeente  en  de Bibliotheek een informatieve bijeenkomst over de Wmo, die goed werd bezocht.

De verhelderende uitleg door de Wmo specialisten en het transparante verhaal van de wethouder over de financiële aspecten, werd gewaardeerd en beloond met een gemiddeld beoordelingscijfer van 8,2.

Verteld werd over wat de Wmo te bieden heeft en wat de voorwaarden zijn (zie presentatie). En de Wethouder kon de toehoorders o.a. geruststellen op de volgende punten:

 • De Wmo verplicht de gemeente om de wettelijk voorgeschreven ondersteuning te bieden.
 • Als de Wmo kosten de begroting overstijgen dan wordt aangevuld uit de Algemenen Reserves
 • Dat betekent dat er geen begrotingsplafonds (die hulp aan het eind van het jaar onmogelijk zouden kunnen maken) voor de Wmo zullen gelden
 • Dat geldt ook als het Wmo-abonnementstarief wordt ingevoerd. Dit tarief zorgt ervoor dat de hoogte van de eigen Wmo bijdrage een laag vast bedrag is. Omdat die lager is dan wat de gemeente nu incasseert en het aantal mensen die nu een beroep doen op de Wmo zal stijgen, is er dan meer geld nodig voor de Wmo. Invoering is nog niet zeker.
 • Voor huishoudelijke hulp wordt een tijd vastgesteld en niet alleen een lijstje met taken
 • De probleemsignalering en rapportage door huishoudelijke hulpen komt niet in knel onder tijdsdruk

Voor de presentatie van de gemeente klik op: Presentatie voor Senioren over Wmo (najaar 2018 20181024)

Voor de resultaten van de enquête klik op: Enquête Wmo(verslag).xlsb


Terugblik op bijeenkomst over AUTISME bij senioren

Op 25 oktober heeft de Seniorenraad  met de Bibliotheek en de GGzE een zeer geslaagde informatieve bijeenkomst over autisme gehouden.

Rosalien Wilting, klinisch psycholoog en psychotherapeut, gespecialiseerd in autisme onder ouderen en een ervaringsdeskundige waren de sprekers. Doel van de bijeenkomst was het herkennen en bespreekbaar maken van autisme.

Uit hun verhaal bleek, dat autisme te herkennen is aan een aantal kenmerken. Hetgeen echter niet betekent, dat iemand, die een of meer van die kenmerken heeft ook een vorm van autisme heeft of daarvan last heeft.
Als die kenmerken echter leiden tot een hoge mate van stress bij de persoon of mensen uit diens omgeving, is het zinvol om via de huisarts een psychotherapeut die gespecialiseerd is in autisme bij ouderen te raadplegen. Die kan de juiste diagnose stellen. Adressen te verkrijgen via email: Freek.de.Bresser@ggze.nl
Ook kan het een openbaring zijn voor iemand met autisme om vanuit de diagnose autisme en de kenmerken, een verklaring te vinden van huidige en vroegere problemen. De psychotherapeut of andere deskundige kan daarbij helpen en ook voorkomen dat er schuldgevoelens ontstaan of deze wegnemen.
Het hoofddoel van de therapeutische behandeling is stress te verminderen bij de autist en diens omgeving.

Kijk voor de kenmerken en verdere informatie over autisme op de powerpoint presentatie van Rosalien Wilting. Klik op: 25 oktober 2018 GGzE Rosalien Wilting. Voor aanvullende info klik op: Aanvullende info van Rosalien Wilting

Andere aanrader is een folder van de NVA. Klik op: NVA folder Ouderen met autisme

Een drukvest kan helpen tegen stress: Klik op:Drukvest folder

Bent u geïnteresseerd in de uitslag van de enquête klik dan op:Enquête (verslag).xlsb


VELDHOVENSE SENIORENDAG 2018

VELDHOVENSE SENIORENDAG 2018
Op de nationale ouderendag 2017 zijn vorig jaar allerlei activiteiten voor senioren georganiseerd. En ook dit jaar organiseerde de Seniorenraad de Veldhovense Seniorendag, die op 5 oktober gehouden werd. Daarbij gebruik makend van de diensten van Veldhovense organisaties.

De georganiseerde activiteiten zijn te zien op: Programma seniorendag


1e EXEMPLAAR SENIORENWIJZER AANGEBODEN AAN WETHOUDER SOCIAAL DOMEIN.


Het eerste exemplaar van de Seniorenwijzer -een wegwijzer naar medische, financiële en sociale dienstverlening- is onlangs door voorzitter Ton van  Overbeek overhandigd aan wethouder Mariënne van Dongen.

“De Veldhovense senioren beschikken met de papieren Seniorenwijzer over een zeer bruikbare en nuttige gids, met name voor degenen, die niet over het internet beschikken”, aldus de wethouder.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *