Seniorenraad & Belangenbehartiging

De Seniorenraad Veldhoven is er voor alle senioren uit Veldhoven. Ze is opgericht om de belangen van de Veldhovense seniorengemeenschap te behartigen. 

Onder belangen wordt alles verstaan wat het welzijn en welbevinden dient. Deze belangen zijn op de website ondergebracht in de volgende aandachtsgebieden:

  • Minima
  • Senioren & belangenbehartiging
  • Wonen & Veiligheid
  • Zorg & Verpleging
  • Ontspannen & Bewegen
  • Eenzaamheid & Ontmoeting
  • Digitaal

Seniorenraad Veldhoven

Informatie over de Seniorenraad vindt u in de volgende flyer

Voor meer gegevens over de Seniorenraad en haar werkwijze kunt u lezen in : Seniorenraad