Aandacht voor …….

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan minder bekende instellingen/websites, die interessant zijn voor delen van de seniorengemeenschap. De inhoud wordt periodiek ververst. De naam van de instelling/website en de link daarheen, blijft onder aan de pagina beschikbaar.

………….. de vrijwilligerspolis van

Veldhoven kent onder de senioren veel vrijwilligers en mantelzorgers.

Doet u onverplicht en onbetaald werkzaamheden voor anderen en/of de samenleving, bijvoorbeeld bij een vrijwilligersorganisatie, buurtpreventieteam of wijkplatform, dan bent u voor de gemeente een vrijwilliger. En als u een bij het Mantelzorg Steunpunt van SWOVE als mantelzorger geregistreerd bent, dan bent u voor de gemeente een (officiële) mantelzorger.

Dat wordt door de gemeente Veldhoven gewaardeerd en die heeft voor hen daarom een vrijwilligersverzekering afgesloten bij het Vrijwillersnet Nederland.

Deze collectieve verzekering is voor vrijwilligers en mantelzorgers gratis. Ook hoeft u zich daar niet persoonlijk voor op te geven, de vrijwilligersorganisatie of SWOVE zijn de eigenlijke verzekerden.

De verzekering betreft aansprakelijkheid, schade door deelname aan het verkeer en ongevallen. Uiteraard wel slechts tijdens de uitvoering van of voorbereiding op uw vrijwilligerswerk of mantel zorgtaak.

Doet er zich een calamiteit voor, die onder deze verzekering valt, meld dat dan op telefoon nummer 06 2088 0957 en bij uw vrijwilligersorganisatie/SWOVE. En laat uw organisatie de calamiteit ook direct doorgeven aan de verzekering.

Voor meer informatie zie: 
www.vrijwilligersnetnederland.nl

Daar vindt u ook een download link naar een brochure en de polisvoorwaarden.


Eerdere aandacht werd besteed aan: